Skive Folkeblad

Skive Folkeblad udkommer seks gange om ugen

Avisen udkom første gang i 1880. Skive Folkeblad fokuserer på lokale nyheder og annoncer – og arbejder efter filosofien om, at levere alt det lokale nyhedsstof i Skive, du bare skal vide. Derfor kan læserne glæde sig til artikler, der omhandler menneskene og begivenheder i deres eget lokalområde

Radio Silkeborg Maalgrupper
Skive Folkeblad Avis
Skive Folkeblad

Læsere

Midtjyllands Avis udkommer mandag-lørdag, og er tilgængelig som abonnement og i løssalg.*

0

Daglige læsere

Køn og aldersfordeling

Der er en større andel kvinder end mænd som læser Skive Folkeblad. Opgjort i procent er 53% af læserne kvinder og 47% er mænd. Størstedel af læserne er 40 år eller ældre.*

 • 12-24 år
  0%
 • 25-39 år
  0%
 • 40-59 år
  0%
 • 60 år eller ældre
  0%

*Helårstal fra Gallup 2019

Husstandsindkomst

Det antages at størstedelen af husstandene indeholder 2 voksne, da 72% af læserne har oplyst, at de er enten gift eller har en samlever.  Over halvdelen af læserne har en husstandsindkomst på 300.000 eller derover. *

 • 0%

  Op til KR. 299.999

 • 0%

  KR. 300.000 - 599.999

 • 0%

  KR. 600.000 ELLER MERE

 • 0%

  VED IKKE

Midtjyllandsavis

Familie­sammensætning

Størstedelen af læserne har egen bolig og hjemmeboende børn. Over 70% af Skive Folkeblads læsere indgår i et forhold. 96% af læserne bor i ejer- eller andelsbolig, og 84% har hjemmeboende børn.*

Forholdsstatus

 • UGIFT
  0%
 • GIFT
  0%
 • SAMLEVENDE (PAPIRLØST)
  0%
 • SKILT/SEPARERET
  0%
 • ENKE/ENKEMAND
  0%

Bolig

 • Ejerbolig
  0%
 • Lejebolig
  0%
 • Andelsbolig
  0%

Hjemmeboende børn

 • Ingen børn/unge
  0%
 • Unge 12-29 år
  0%
 • Under 12 år
  0%
Herning Bladet målgruppe avis aviser

Erhverv

Over 50 % af Skive Folkeblads læsere er en aktiv del af arbejdsmarkedet. Heraf hører størstedelen til arbejdsgruppen funktionærer.*

Arbejde

 • 0%

  Lærling / studerende

 • 0%

  Arbejder

 • 0%

  Funktionær

 • 0%

  Selvstændig

 • 0%

  Pensionist og lignende

 • 0%

  Gift uden selverhverv

 • 0%

  Arbejdsløs

Taenk Mennesker

Vil du nå din målgruppe gennem Skive Folkeblad?