Midtjyllands Avis

Midtjyllands Avis udkommer seks gange om ugen. Avisen udkom første gang i 1875 under navnet Silkeborg Avis. Selvom avisen i 70erne skiftede navn til Midtjyllands Avis, så er det stadig hele Silkeborg-egnens dagblad. Avisen har egnsredaktioner i Kjellerup, Hammel og Ry. Det er lokalt med vilje!

Læsertal

Midtjyllands Avis udkommer mandag-lørdag, og er tilgængelig som abonnement og i løssalg.*

0

Daglige læsere

Husstandsindkomst

Størstedelen af husstandene indeholder 2 voksne, da 76% af læserne har oplyst, at de er enten gift eller har en samlever. Cirka halvdelen af læsere har en husstandsindkomst på 300.000 eller over.*

 • 0%

  Op til KR. 299.999

 • 0%

  KR. 300.000 - 599.999

 • 0%

  KR. 600.000 ELLER MERE

 • 0%

  VED IKKE / UKENDT

Køn og aldersfordeling

Fordelingen af mænd og kvinder der læser Midtjyllands Avis er 50/50. Størstedel af læserne er 40 år eller ældre*

 • 12-24 år
  0%
 • 25-39 år
  0%
 • 40-59 år
  0%
 • 60 år eller ældre
  0%

Arbejde

Tallene viser en stor diversitet indenfor erhvervsbeskæftigelse. Cirka halvdelen af læserne af Midtjyllands Avis er en aktiv del af arbejdsmarkedet. *

 • 0%

  Studerende

 • 0%

  Arbejder

 • 0%

  Funktionær

 • 0%

  Selvstændig

 • 0%

  Pensionist og lignende

 • 0%

  Gift uden selverhverv

 • 0%

  Arbejdsløs

Familie­­sammen­sætning

Over 70% af Midtjyllands Avis' læsere indgår i et forhold. 95% bor i ejer- eller andelsbolig, og 40% har hjemmeboende børn.*

 • Ejerbolig
  0%
 • Lejerbolig
  0%
 • Andelsbolig
  0%
 • Ingen børn/unge
  0%
 • Unge 12-29 år
  0%
 • Under 12 år
  0%
 • Ugift
  0%
 • Gift
  0%
 • Samlevende (papirløst)
  0%
 • Skilt/separeret
  0%
 • Enke/Enkemand
  0%

*Helårstal fra Gallup 2019

Lad os skabe et nyt projekt sammen