Herning Folkeblad

Herning Folkeblad udkommer 6 dage om ugen, og omdeles i Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune samt omkringliggende områder.

Herning Folkeblad er områdets mest læste medie, der læses af cirka 70% af alle borgere over 12 år i området. Folkebladets popularitet skyldes dels, at Herning Folkeblad gratis omdeles til alle husstande hver onsdag. På ugens øvrige dage har Herning Folkeblad også et højt læserantal pr. avis.

Herning Folkeblad er, modsat en traditionel ugeavis, et dagblad skrevet af mange journalister, hvilket gør mediet attraktiv for både læsere og for annoncører.

Herning Folkeblad Maalgruppe
Herning Avis Herning Folkeblad
Herning Folkeblad logo

Læsere og oplag

Herning Folkeblad husstandsomdeles onsdag, og sælges ugens andre dage (mandag-lørdag) som abonnement og i løssalg.

0

Læsere onsdag

0

Læsere øvrige dage

0

Oplag onsdag

0

Oplag øvrige dage

Køn og aldersfordeling

Der er næsten lige så mange mænd som kvinder, der læser Herning Folkeblad. Der er dog en lille overvægt af de kvindelige læsere. Størstedelen af avisens læsere er 40 år eller ældre.

 • 12-24 år
  0%
 • 25-39 år
  0%
 • 40-59 år
  0%
 • 60 år eller ældre
  0%

Husstandsindkomst

Hovedparten af Herning Folkeblads læsere har en indkomst over 300.000 kr.

Øvrige dage

 • 0%
  Op til KR. 299.999
 • 0%
  KR. 300.000 - 599.999
 • 0%
  KR. 600.000 ELLER MERE
 • 0%
  VED IKKE

Onsdag

 • 0%

  Op til KR. 299.999

 • 0%

  KR. 300.000 - 599.999

 • 0%

  KR. 600.000 ELLER MERE

 • 0%

  VED IKKE

Snak

Familieopbyggelse

Størstedelen af læserne har egen bolig og hjemmeboende børn. Næsten 60% af Herning Folkeblads læsere indgår i et forhold. 72% bor i ejer- eller andelsbolig, og 62% har hjemmeboende børn.

Forholdsstatus

 • UGIFT
  0%
 • GIFT
  0%
 • SAMLEVENDE (PAPIRLØST)
  0%
 • SKILT/SEPARERET
  0%
 • ENKE/ENKEMAND
  0%

Bolig

 • Ejerbolig
  0%
 • Lejerbolig
  0%
 • Andelsbolig
  0%

Hjemmeboende børn

 • Ingen børn/unge
  0%
 • Unge 12-29 år
  0%
 • Under 12 år
  0%

Erhverv

Over 50% af Herning Folkeblads læsere er en aktivdel af arbejdsmarkedet.

Herning Folkeblad Onsdag har et procentvis større segment af pensionister og lignende sammenlignet med de øvrige dage. Til gengæld er procentdelen af lærlinge, elever og studerende som læser avisen onsdag mindre.

Herning Folkeblad

 • 0%

  Lærling / studerende

 • 0%

  Arbejder

 • 0%

  Funktionær

 • 0%

  Selvstændig

 • 0%

  Pensionist og lignende

 • 0%

  Gift uden selverhverv

 • 0%

  Arbejdsløs

Herning Folkeblad Onsdag

 • 0%

  Lærling / studerende

 • 0%

  Arbejder

 • 0%

  Funktionær

 • 0%

  Selvstændig

 • 0%

  Pensionist og lignende

 • 0%

  Gift uden selverhverv

 • 0%

  Arbejdsløs

Taenk Mennesker

Vil du nå din målgruppe gennem Herning Folkeblad?