Herning Folkeblad

Herning Folkeblad udkommer 6 dage om ugen, og omdeles i Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune samt omkringliggende områder.

Herning Folkeblad er områdets mest læste medie, der læses af cirka 70% af alle borgere over 12 år i området. Folkebladets popularitet skyldes dels, at Herning Folkeblad gratis omdeles til alle husstande hver onsdag. På ugens øvrige dage har Herning Folkeblad også et højt læserantal pr. avis.

Herning Folkeblad er, modsat en traditionel ugeavis, et dagblad skrevet af mange journalister, hvilket gør mediet attraktiv for både læsere og for annoncører.

Herning Folkeblad Maalgruppe
Herning Avis Herning Folkeblad
Herning Folkeblad logo

Læsere

Herning Folkeblad husstandsomdeles onsdag, og sælges ugens andre dage (mandag-lørdag) som abonnement og i løssalg.

0

Daglige læsere

Køn og aldersfordeling

Der er næsten lige så mange mænd som kvinder, der læser Herning Folkeblad. Størstedelen af avisens læsere er 40 år eller ældre.*

 • 12-24 år
  0%
 • 25-39 år
  0%
 • 40-59 år
  0%
 • 60 år eller ældre
  0%

Husstandsindkomst

Størstedelen af husstandene indeholder 2 voksne, da 70% af læserne har oplyst, at de er enten gift eller har en samlever. Cirka halvdelen af læsere har en husstandsindkomst på 300.000 eller over.*

 • 0%
  Op til KR. 299.999
 • 0%
  KR. 300.000 - 599.999
 • 0%
  KR. 600.000 ELLER MERE
 • 0%
  VED IKKE
Snak

Familie­sammensætning

Størstedelen af læserne har egen bolig og hjemmeboende børn. Næsten 70% af Herning Folkeblads læsere indgår i et forhold. 75% bor i ejer- eller andelsbolig, og 64% har hjemmeboende børn.*

Forholdsstatus

 • UGIFT
  0%
 • GIFT
  0%
 • SAMLEVENDE (PAPIRLØST)
  0%
 • SKILT/SEPARERET
  0%
 • ENKE/ENKEMAND
  0%

Bolig

 • Ejerbolig
  0%
 • Lejerbolig
  0%
 • Andelsbolig
  0%

Hjemmeboende børn

 • Ingen børn/unge
  0%
 • Unge 12-29 år
  0%
 • Under 12 år
  0%

Erhverv

Tallene viser en stor diversitet indenfor erhvervsbeskæftigelse. Over 50% af Herning Folkeblads læsere er en aktiv del af arbejdsmarkedet. *

Herning Folkeblad

 • 0%

  Lærling / studerende

 • 0%

  Arbejder

 • 0%

  Funktionær

 • 0%

  Selvstændig

 • 0%

  Pensionist og lignende

 • 0%

  Gift uden selverhverv

 • 0%

  Arbejdsløs

*Helårstal fra Gallup 2019

Taenk Mennesker

Vil du nå din målgruppe gennem Herning Folkeblad?