Herning Folkeblad

Herning Folkeblad udkommer 6 dage om ugen, og omdeles i Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune samt omkringliggende områder. Herning Folkeblad er områdets mest læste medie, der læses af cirka 70% af alle borgere over 12 år i området. Folkebladets popularitet skyldes dels, at Herning Folkeblad gratis omdeles til alle husstande hver onsdag. På ugens øvrige dage har Herning Folkeblad også et højt læserantal pr. avis. Herning Folkeblad er, modsat en traditionel ugeavis, et dagblad skrevet af mange journalister, hvilket gør mediet attraktiv for både læsere og for annoncører.

Læsertal

Herning Folkeblad husstandsomdeles onsdag, og sælges ugens andre dage (mandag-lørdag) som abonnement og i løssalg.

0

Daglige læsere

Husstandsindkomst

Størstedelen af husstandene indeholder 2 voksne, da 60% af læserne har oplyst, at de er enten gift eller har en samlever. Cirka halvdelen af læsere har en husstandsindkomst på 300.000 eller over.*

 • 0%

  Op til KR. 299.999

 • 0%

  KR. 300.000 - 599.999

 • 0%

  KR. 600.000 ELLER MERE

 • 0%

  VED IKKE / UKENDT

Køn og aldersfordeling

Der er næsten lige så mange mænd som kvinder, der læser Herning Folkeblad. Størstedelen af avisens læsere er 40 år eller ældre.*

 • 12-24 år
  0%
 • 25-39 år
  0%
 • 40-59 år
  0%
 • 60 år eller ældre
  0%

Arbejde

Tallene viser en stor diversitet indenfor erhvervsbeskæftigelse. Over 50% af Herning Folkeblads læsere er en aktiv del af arbejdsmarkedet. *

 • 0%

  Studerende

 • 0%

  Arbejder

 • 0%

  Funktionær

 • 0%

  Selvstændig

 • 0%

  Pensionist og lignende

 • 0%

  Gift uden selverhverv

 • 0%

  Arbejdsløs

Familie­­sammen­sætning

Størstedelen af læserne har egen bolig. Flertallet af Herning Folkeblads læsere indgår i et forhold. Over 70% bor i ejer- eller andelsbolig og 54% har hjemmeboende børn.*

 • Ejerbolig
  0%
 • Lejerbolig
  0%
 • Andelsbolig
  0%
 • Ingen børn/unge
  0%
 • Unge 12-29 år
  0%
 • Under 12 år
  0%
 • Ugift
  0%
 • Gift
  0%
 • Samlevende (papirløst)
  0%
 • Skilt/separeret
  0%
 • Enke/Enkemand
  0%

*Helårstal fra Gallup 2020

Lad os skabe et nyt projekt sammen