Fjends Folkeblad

Fjends Folkeblad udkommer hver tirsdag og onsdag i Fjends Herred-området. Folkebladet er blevet læst siden 1946, og har dermed opbygget en loyal læserskare.

Fjends Folkeblad fokuserer på lokale nyheder og annoncer. Derfor kan læserne glæde sig til artikler, der blandt andet omhandler menneskene i deres eget lokalområde, ligesom der gives inspiration til den daglige madlavning, mulighed for deltagelse i konkurrencer, kulturelle indspark og meget mere.

Fjends Folkeblad Maalgrupper
Fjends Folkeblad 768x612
Fjends Folkeblad Logo

Læsere

Fjends Folkeblad udkommer onsdag

0

Læsere

Køn og aldersfordeling

Kønsfordelingen af læserne er 49/51. Mændende udgør 51% af læserne. Størstedelen af læserne er 40 år eller ældre.*

 • 12-24 år

  0%

 • 25-39 år

  0%

 • 40-59 år

  0%

 • 60 år eller ældre

  0%

Husstandsindkomst

Størstedelen af husstandene indeholder 2 voksne, da 75% af læserne har oplyst, at de er enten gift eller har en samlever. Over halvdelen af læsere har en husstandsindkomst på 300.000 eller over.*

Indkomst

 • 0%
  Op til KR. 299.999
 • 0%
  KR. 300.000 - 599.999
 • 0%
  KR. 600.000 ELLER MERE
 • 0%
  VED IKKE

Fjendsfolkeblad

Uddannelse

Størstedelen af læserne har en erhvervsuddannelse efterfulgt af læsere med en højere uddannelse.

Uddannelse

 • GRUNDSKOLE

  0%

 • STUDENTEREKSAMEN

  0%

 • ERHVERVSUDDANNELSE

  0%

 • HØJERE UDDANNELSE

  0%

*Helårstal fra Gallup 2019

Taenk Mennesker

Vil du nå din målgruppe gennem Fjends Folkeblad?


Kontakt os