fbpx

Eniig

Displayannoncering og kampagneanalyse for Eniig

KUNDE

Eniig

CASE

Displayannoncering Kampagneanalyse

CASE BESKRIVELSE

Vi har eksekveret en målgruppesegmenteret displaykampagne for Eniig. Kampagnen var segmenteret mod fire forskellige kampagnespor: Familier, enlige, personer med høj indkomst og personer med interesse i teknologi. Kampagnen var yderligere geografisk segmenteret mod Region Midtjylland.

Eniig

Kampagnen var geografisk segmenteret mod Region Midtjylland, hvilket vi på baggrund af data kunne levere med kun en lille usikkerhed.

Danmark

Vi har leveret eksponeringer og analyseret på performance inden for de fire definerede målgrupper. Alle målgrupperne genererede flotte klikrater, der bunder i, at budskaberne var udarbejdet præcist til den enkelte målgruppe, hvilket sikrer relevans.

Kampagneanalyse

Da displaykampagnen for Eniig var tracket op, kunne vi efter endt kampagne udarbejde et grundigt analysearbejde. Herigennem kunne Eniig blive klogere på deres målgrupper på parametrer, der lå udover segmenteringsrammerne.

Vi kunne fremlægge aldersfordelinger, kønsfordelinger, beskæftigelse, børn i husstanden, husstandsstørrelse, indkomst, uddannelsesniveau, teknisk levering og browsertyper. Altsammen set for hver enkel af de fire målgrupper. Dette var værdifuld data for Eniig, der kunne føres videre til senere kampagneaktivitet.