DAHL Advokatfirma

Tryksager og grafisk produktion

Advicer rådgiver DAHL mod den bedste løsning, når det er tid til nye trykte projekter. Vi er med i processen, når DAHL skal have udarbejdet tryksager med forskellig udformning og til forskellige formål.

Aarsskrift2018 Dahl

ÅRSSKRIFT

Dahl Annonce

ANNONCER: Advicer rådgiver og hjælper DAHL med færdiggørelsen af tryksager, og er med til at sikre at den høje kvalitet altid opnås på bedste vis på alle DAHLs tryksager.

En grøn tråd igennem det trykte

Advicer er med på sidelinjen med sparring og rådgivning, når det kommer til udarbejdelse af DAHLs forskellige trykte grafiske materialer.

Vi har bl.a. været med på sidelinjen med rådgivning til og færdiggørelsen af nogle af DAHLs:

Annoncer – Flyers – Invitationer – POS materialer – Brochurer.

En ”grøn tråd” og et højt niveau på de trykte materialer, er det fælles fokus for DAHL og Advicer.

Dahl Løsblade
Taenk Storre Advicer

Lad os skabe et nyt projekt sammen